Pierwsze „Żurawie Powiatu Grodziskiego” przyznane

12 grudnia o godzinie 17.00 w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim odbyła się I Gala Aktywności Lokalnej, podczas której przyznano „Żurawie Powiatu Grodziskiego” w pięciu kategoriach: społecznik roku, organizacja pozarządowa, wolontariusz roku, firma przyjazna społeczności lokalnej i wydarzenie społeczne 2019 roku. Gościem wieczoru był Szymon Hołownia.

Udział w gali wzięło ponad 150 osób, a wśród nich lokalni liderzy, społecznicy i samorządowcy. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego oraz wszyscy burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu grodziskiego. Wieczór poprowadził znany dziennikarz Grzegorz Nawrocki.

Witając wszystkich Daniel Prędkopowicz pogratulował i podziękował obecnym za czynienie dobra każdego dnia. Powiedział, że nagroda wzięła się z braku wystarczającego doceniania pracy społecznej oraz potrzeby nagrodzenia osób i instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz innych i dobra wspólnego.

Szymon Hołownia gościem gali

Wręczenie nagród poprzedził wykład dziennikarza i społecznika Szymona Hołowni. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że w XXI wieku, jak nigdy wcześniej, jest nas dużo i jesteśmy podłączeni do sieci, co ułatwia wspólne działanie. – Warto opuścić́ swoją strefę̨ komfortu i zrobić́ coś dla innych i z innymi. Przywrócić́ zasady gościnności, solidarności, współdziałania. Zadbać́ o spójność́ społeczną, o pogłębienie relacji – mówił. Bo jak jednocześnie zaznaczył – robiąc coś dla innych, robimy to zarazem dla siebie.
W wystąpieniu Szymona Hołowni dużo było o dzisiejszych problemach klimatycznych, ubóstwa i samotności, szczególnie osób starszych. Konkludując zalecał aby pamiętać́, że czasem też pomagając innym uczymy się̨, że najwyższą̨ cnotą jest cierpliwość́, szczególnie gdy sprawy nie idą̨ do przodu. – Mądrością̨ jest nie rezygnować́, dopóki nie spróbuje się̨ wszystkich opcji. Czasem warto zrobić́ „stop”, czasem przeczekać́, ale nie rezygnować́, nie odpuszczać́.

Społecznik roku

Kapituła wybrała laureatów spośród 100 zgłoszeń nadesłanych przez mieszkańców. Za inspirowanie mieszkańców do angażowania się w działania lokalne i poprawę ich jakości życia statuetkę w kategorii „Społecznik roku” otrzymała Agata Trzop-Szczypoiorska, prezeska Praca i Rozwój. Stowarzyszenia na rzecz gminy Baranów. Odbierając nagrodę nie kryła wzruszenia, porównując emocje do tych, które towarzyszyły zapewne Oldze Tokarczuk podczas przyjmowania nagrody Nobla.

Wyróżnieni w tej kategorii:
– Jerzy Orzeł, prezes Stowarzyszenia 0-40 z Grodziska Mazowieckiego
– Anna Kuldanek, wiceprezeska Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej z Milanówka
– Stanisław Firlej, komendant Hufca ZHP Jaktorów
– Wojciech Granica, UKS Rekin Team
– Monika Jędrzejewska-Wiergiles, prezeska Fundacji Sofijka i organizatorka Klubu Przedsiębiorczych Mam w Grodzisku Mazowieckim

Organizacja pozarządowa roku

Za m.in. 25 lat wspierania blisko 100 osób z różnymi niepełnosprawnościami i w różnych trudnych sytuacjach oraz stworzenie miejsca z potencjałem i sercem statuetkę w kategorii „Organizacja pozarządowa roku” otrzymało Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Malwa Plus”. Statuetkę odebrały prezes Iwona Mejsner oraz terapeutka Warsztatów Terapii Zajęciowej Joanna Purtak.

Wyróżnieni w tej kategorii:
– Stowarzyszenie „Podkowa bez smogu”,
– Stowarzyszenie „Bezdomniaki Żabiowolskie”,
– Stowarzyszenie T- ART. z Milanówka.

Wolontariusz roku

W kategorii „Wolontariusz roku” nagrodzeni zostali zarówno ochotnicy indywidualni, jak i grupowi. Kapituła zdecydowała, że za m.in. charytatywne wspieranie różnych inicjatyw na rzecz chorych dzieci, dorosłych w śpiączce i zwierząt bezdomnych, za organizowanie zbiórek, paczek i licytacji oraz za gotowość do bezinteresownego pomagania statuetkę otrzymała Anna Krysiak z Milanówka.

Wyróżnieni w tej kategorii:
– Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku,
– Grupa wolontariuszy parkrun Grodzisk Mazowiecki,
– Kawiarenka z Misją przy Kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku,
– Grupa Wolontariuszy SOZ Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego,
– Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim.

Firma przyjazna społeczności lokalnej

W tym przypadku kapituła była jednomyślna i zdecydowała, że statuetka powinna trafić do Lajk TAXI. Firma od 4 lat dała się poznać jako zaangażowana lokalnie. Prowadzi zbiórki pieniędzy i ratuje potrzebujące dzieci. Szuka właścicieli zaginionych psów. Wspiera inicjatywy kulturalne, lokalne konkursy i drużyny piłkarskie. Obsługuje wydarzenia sportowe i masowe. Poprawia komfort życia mieszkańców w powiecie grodziskim i bardzo mocno zaangażowała się w poszukiwania zaginionego chłopca.

Wydarzenie społeczne roku

O tym, kto zostanie laureatem w tej kategorii zdecydować mieli internauci podczas głosowania na portalu społecznościowym. Ostatecznie nie przyznano głównej nagrody, wyróżniając wszystkie zgłoszone wydarzenia, wśród których znalazły się: Aktywny Grodzisk, Biegam Bo Lubię w Książeniacach – Biegam Pomagam, Debata oksfordzka „Uczestnictwo w wyborach powinno być obowiązkowe”, IX Grodziski Piknik z Psem w Grodzisku Mazowieckim, Maraton Miasta Ogrodów, Narada obywatelska o edukacji w Podkowie Leśnej, Piknik charytatywny Stowarzyszenia Bezdomniaki Żabiowolskie, VII Podkowiańska Dycha, Podróż do Świata Autyzmu – Charytatywny Koncert Grodziskiego Chóru Cantata w Kościele Św. Jadwigi Śląskiej, Ratujemy Filipka. Charytatywne koncerty i licytacje, Rowerowy Maj, Spotkania Klubu Przedsiębiorczych Mam w Grodzisku Mazowieckim.

Dlaczego żurawie?

Żuraw to ptak uosabiający wiele wspaniałych cech, które mogą określać społeczników. To symbol nadziei, szczęścia, budzącej się wiosny, ale także wierności i czujności. Od niepamiętnych czasów uwieczniany był w sztuce – na obrazach, rzeźbach, ceramice, w opowiadaniach, wierszach czy nawet przysłowiach. A wszystko to z powodu „ludzkich” cech. Żurawie były częstym tematem obrazów Józefa Chełmońskiego. Stały się zatem naturalnym bohaterem nagrody Stowarzyszenia Europa i My. Ta z kolei przybrała kształt pięknych, odlewanych, blisko 4 kg statuetek zaprojektowanych i wykonanych przez artystę rzeźbiarza Jerzego Juczkowicza z Owczarni. Do jego najbardziej znanych dokonań należą: trzy pięciometrowe posągi Wiary, Nadziei i Miłości, z brązu, stojące przy Sądzie Najwyższym w Warszawie oraz pomnik podróżnika Leonida Teligi, odsłonięty na Stawach Goliana w Grodzisku Mazowieckim.
O oprawę muzyczną podczas gali zadbała Helena Adwent z zespołem. Nad podniebieniem gości na bankiecie po gali czuwała Dorota Szeląg z Tortilla Service. W trakcie poczęstunku można było uścisnąć dłonie nagrodzonych i wyróżnionych. Było wiele ciepłych słów i podziękowań, a także wielka nadzieja na więcej takich spotkań. Zaproszeni goście za najbardziej istotne w tej inicjatywie wskazywali możliwość poznania wielu ludzi, którzy tworzą organizacje pozarządowe, są wolontariuszami, społecznikami lub przedstawicielami firm, które sprzyjają lokalnie mieszkańcom. Powstały zarysy nowych wydarzeń, padały pomysły i pojawiała się chęć współpracy.

Partnerzy i sponsorzy

Organizatorzy dziękują partnerom: Grodziskiemu Pismu Społeczno-Kulturalnemu BOGORIA, Lokalnej Grupie Działania „Zielone Sąsiedztwo”, LING BRETT Studio graficzne, Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki oraz Mediateka.

Patronat honorowy nad Galą Aktywności Lokalnej objęli: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski, wójt Baranowa Waldemar Brzywczy, wójt Jaktorowa Maciej Śliwerski i wójt Żabiej Woli Piotr Rybka.

Wśród darczyńców znaleźli się: Cukiernia E. Błaszczyk, Kwiaciarnia Kwiaty u Izy z Milanówka, Parafia Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku, Wytwórnia cukierków L. Pomorski i Syn, Z.U. Jarosław Paćko, malarz Andrzej Gosik, rzeźbiarka Danuta Rożnowska-Borys z Borys Art. oraz Primevision.

Konkurs i galę dofinansował Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Mamy nadzieję, że Gala Aktywności Lokalnej na stałe wpisze się do kalendarza najważniejszych wydarzeń powiatu grodziskiego.