Drzewa cenniejsze niż złoto

„Drzewa cenniejsze niż złoto” to dwuletni projekt edukacyjno-kulturowy (2021-2022), realizowany przez fundację Musszelka z Milanówka. Udział w nim wezmą badacze i artyści z Polski i zagranicy. Wydarzenia i inicjatywy zaproponowane w projekcie mają przyczynić się do zwrócenia uwagi na przyrodniczą i kulturową wartość drzew i otaczającego nas środowiska naturalnego oraz wypracowania – wspólnie z członkami Rady Miasta, pracownikami Urzędu Miasta i mieszkańcami – sposobów, w jakie możemy chronić nasze lokalne dziedzictwo przyrodnicze. Projekt dofinansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Nasz projekt zrodził się z żalu, niezgody i nadziei. Z żalu za utraconą Puszczą Jaktorowską, która porastała niegdyś teren naszej gminy. Z niezgody na to, że zaszczytny tytuł Miasta-Ogrodu bywa tu traktowany jak przekleństwo, blokujące „nowoczesny” rozwój miasta – mówią autorki projektu z Fundacji Musszelka. – Z niezgody na wycinkę drzew i śmieci na terenie użytków ekologicznych. I z nadziei, że wspólnie możemy to zmienić, by nasze dzieci mogły czuć dumę z bycia mieszkańcami gminy przyjaznej drzewom i lokalnej przyrodzie – skarbu cenniejszego niż złoto – dodają. Bo jak mówi opowieść: można mieć skarb w swoim własnym domu i nic o tym nie wiedzieć. Żeby się o tym przekonać, trzeba ruszyć w daleką drogę i do domu powrócić. Potrzebujemy zrobić to razem. Dzieci i seniorzy, mieszkańcy willi i blokowisk, artyści i naukowcy, aktywiści i urzędnicy. Połączymy nasze języki dzięki sztuce opowiadania historii z Norwegii i Islandii, wesprą nas badacze i naukowcy z Białorusi i z Polski.

  • Organizatorzy chcą, żeby projekt trafił do szerszego grona odbiorców i pomógł mieszkańcom, samorządowcom, a także urzędnikom docenić kulturową i przyrodniczą wartość lokalnej przyrody, skłaniając ich do faktycznego zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Milanówka, zarówno w prace w Społecznym Ogrodzie Miejskim, ogrodzie deszczowym, w ogólnopolskie obchody Święta Drzewa, organizowane przez Klub Gaja, jak i wspólne tworzenie Karty Mieszkańca Miasta-Ogrodu.
  • Chcą, żeby „troska o lokalne unikatowe dziedzictwo przyrodnicze” przestała być w Milanówku pustym frazesem, a stała się faktem, który znajdzie odzwierciedlenie w stosownej uchwale zawierającej postanowienia Karty, które z kolei będą szeroko propagowane wśród mieszkańców.
  • Chcą pokazać, że problemy ekologiczne Milanówka mają wymiar ogólnopolski i globalny.

Aby to było możliwe, zamierzają długofalowo prowadzić kampanię na rzecz przyrody Milanówka, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, angażując i integrując we wspólne działania różne grupy społeczne – dzieci, seniorów, mieszkańców willi i blokowisk, urzędników, radnych i lokalnych aktywistów/animatorów. Chcą stworzyć możliwie szeroką i różnorodną platformę komunikacji – dlatego do projektu zostają zaproszone osoby profesjonalnie zajmujące się opowiadaniem historii (storytellingiem) jako skuteczną metodą aktywizacji i integracji społeczności na poziomie lokalnym (Georgiana Keable z Norwegii i Sigurbjorg Karlsdottir z Islandii), a także naukowcy, zajmujący się drzewami z perspektywy antropologii kultury i dendrologii, teoretycy i praktycy permakultury czy znani aktywiści ekologiczni. Zwieńczeniem projektu będzie Wystawa zdjęć i opowieści, koncert dla drzew lokalnych artystek oraz publikacja podsumowująca projekt, wraz z dołączoną doń Kartą Mieszkańca Miasta-Ogrodu.

Już dzisiaj zapraszamy na pierwsze wydarzenie w ramach projektu – wykład dr Marzeny Suchockiej pt. “Stare drzewa cenniejsze niż złoto”: https://www.facebook.com/events/202216681278604 , które odbędzie się 21.04., godz. 18.00.

Kolejnym działaniem będzie budzenie permakulturowego Społecznego Ogrodu Miejskiego z Łukaszem Nowackim z Fundacji Transformacja 22.05.