Żurawie Powiatu Grodziskiego 2020

Do 7 grudnia 2020 roku mieszkańcy powiatu grodziskiego mogą zgłaszać kandydatów do nagrody Żurawie Powiatu Grodziskiego. Z grona nominowanych kapituła wybierze i nagrodzi specjalnymi statuetkami i nagrodami w 5 kategoriach: Społecznik roku, Organizacja pozarządowa, Wolontariusz roku, Firma przyjazna społeczności lokalnej i Wydarzenie roku. Szczegóły i formularze na www.zurawie.org.pl

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Kojarzysz wśród swoich znajomych wolontariuszy? Masz dobre doświadczenie we współpracy z firmą odpowiedzialną i zaangażowaną społecznie? A może uważasz, że któraś ze znanych Ci organizacji pozarządowych powinna zostać doceniona? Zgłoś ich do drugiej edycji nagrody.

Żurawie Powiatu Grodziskiego to wyróżnienie ufundowane przez Stowarzyszenie Europa i My, które ma na celu promocję aktywności obywatelskiej, docenienie liderów lokalnych i stojących za nimi organizacji, nagłaśnianie przykładów postaw społecznych oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach nagrody specjalnie powołana do tego kapituła (wójtowie, burmistrzowie i eksperci) w oparciu o nadesłane zgłoszenia oraz własną wiedzę i doświadczenie przyznaje nagrody i wyróżnienia w co najmniej 5 ww. kategoriach

Od 2002 wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie powiatu grodziskiego. Wzmacniamy organizacje pozarządowe i wszelkie inicjatywy mieszkańców – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Widząc jak wiele ciekawych pomysłów i dużo społecznej energii warte jest docenienia i nagłośnienia, postanowiliśmy ufundować i przyznać nagrody. W 2020 roku kapituła będzie brała także pod uwagę działania prowadzone w okresie pandemii – dodaje. W roku ubiegłym laureatami Żurawi Powiatu Grodziskiego zostali: Agata Trzop-Szczypiorska (Społecznik roku), Anna Krysiak (Wolontariusz roku), Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Malwa Plus” (Organizacja pozarządowa roku) oraz Like Taxi (Firma przyjazna społeczności lokalnej).

Organizator nagrody zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowej nagrody lub nie przyznania nagrody w którejś z kategorii. Nagrody stanowią specjalnie na tę okazję wykonane statuetki, których autorem jest rzeźbiarz Jerzy Juczkowicz. Zostaną one wręczone podczas uroczystej Gali Aktywności Obywatelskiej, która odbędzie w zależności od sytuacji pandemicznej w grudniu 2020 roku.

ZGŁOŚ SWOICH KANDYDATÓW WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ. Kandydatów do każdej kategorii można zgłaszać do 7 grudnia 2020.

Społecznik (Lider) roku: https://forms.gle/McnF12UZPx54Ck6v7
Wolontariusz roku (indywidualny lub jako grupa): https://forms.gle/ZujH98i7mXPhRe4c7
Organizacja pozarządowa roku: https://forms.gle/5r7LnSvvUiUZKgz49
Firma przyjazna społeczności lokalnej: https://forms.gle/V4DcHUADev68cUs7A
Wydarzenie społeczne roku (inicjatywa społeczna/ projekt): https://forms.gle/Y5RgHvY53NarfJtS8

Patronat nad nagrodą objęli: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marek Wieżbicki, Starosta Powiatu Grodziskiego, Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Artur Tusiński, Burmistrz Podkowy Leśnej, Agata Trzop-Szczypiorska, Wójt Baranowa, Piotr Rybka, Wójt Żabiej Woli i Maciej Śliwerski, Wójt Jaktorowa

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Europa i My

Partnerzy: GTV Twoja okolica, Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne BOGORIA, Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo, Studio Ling Brett oraz Grodziska Orkiestra

Patronat medialny: GTV Twoja okolica, Radio Bogoria, Gazeta Bogoria, Grodzisk News, Obiektywna, WPR24, Flesh

Konkurs i gala dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.